Ahmad Jamal – At the Pershing: But not for me (1958)

Audycja nagrana dla Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej