Rozmowa z Markiem Kądzielą (audycja z 10 maja 2022 roku)

Kind of Jazz
Kind of Jazz
Rozmowa z Markiem Kądzielą (audycja z 10 maja 2022 roku)
/

Audycja nagrana dla Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej.