Jędrek Janicki

Jędrek Janicki

Jazz dla mnie to sposób myslenia o sztuce, w którym tak samo wartościowe jest przestrzeganie reguł, jak i ich łamanie